Monet ajattelevat jalkahoidon olevan ylellisyyttä tai pelkkää naisellista hemmottelua, jota haetaan useimmiten iltapäivän ratoksi ja rentoutumiseen. Jalkahoitoa Suomessa on kuitenkin monen eri ammattiryhmän tuottamana ja tärkein osa-alue terveydenhoidon näkökulmasta on jalkojen terveydenhoito. Sitä myös minun jalkahoitolassani tehdään.

Jalkahoito ja jalkojenterveydenhoito eroaa toisistaan niin että jälkimmäistä tuottaa jalkahoidon ammattilainen, jolla on ammattilaisen välineet, ammattitaito ja ammattilaisen tuotteet. Lisäksi jalkoja hoitavalta terveyden hoidon ammattilaiselta vaaditaan perussairauksien laajaa tietämystä, laajaa kokemusta ihmisen anatomiasta ja ihmisen fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tietämystä. Lisäksi jalkahoitajan tulee olla kouluttautunut myös ammattiin valmistumisen jälkeen erilaisissa täydennyskoulutuksissa. Jalkojenterveydenhoito on myös suurelta osin asiakkaan ja jalkahoitajan yhteistyötä, jotta lopputulos on molempia tyydyttävää ja se olisi myös asiakkaalle taloudellisesti kannattavaa.

Jalkojenterveydenhoitoa ei ole määritelty jollekin tietylle ryhmälle tärkeämmäksi.
Jalkojenterveydenhoitoa tarvitsevat kaikki ihmiset niin miehet kuin naisetkin, ja jalkahoitolassani käy suurelta osin mies asiakkaita kaikista ikä luokista vauvoista vaareihin. Eri ammattiryhmissä on jalkojen ongelmat suurempia kuin toisissa, ja siksi jalkahoitolaan hakeutuvat useimmiten paljon seisomatyötä ja raskaita töitä tekevät asiakkaat.

Jalkojen hyvinvointi ja terveys on tärkein osa-alue ihmisen elämässä. Säännöllinen jalkojen tarkastus helpottaa ymmärtämään jalkojen
toiminnan merkityksen, ja säästää sinut äkillisiltä kiputiloilta sekä kynsimuutoksilta.

Pidä itsestäsi huolta ja käy jalkahoitolassa säännöllisesti. Säännöllinen jalkojen terveydenhoito on kun laittaisit rahaa pankkiin säästöön 100% korolla.